Keluasan Makna Sedekah Menurut Islam

Rasulullah (ﷺ) banyak menyebut mengenai konsep kedermawanan dalam Islam. Konotasi ‘sedekah’ mempunyai makna yang jauh menjangkaui makna yang difahami oleh rata-rata umat Islam. Kebiasaannya perkataan sedekah akan disinonimkan dengan pemberian dalam bentuk material atau dengan kata lain dalam bentuk duit dan juga harta bernilai.