Benarkah Imam Abu Hanifah Lemah Dalam Bidang Hadith?

Penulis: Luqman Tarmizi Para ulama bersepakat bahawa Imam Abu Hanifah merupakan seorang mujtahid mutlak dalam bidang fiqh. Namun para ulama hadith berbeza pandangan dalam menentukan status beliau dalam bidang hadith. Antara ulama yang mentakdilkan Abu Hanifah ialah Yahya bin Ma’in yang berkata: “Abu Hanifah seorang yang thiqah”. Kata Isra’il bin Yunus pula: Imam Abu Hanifah […]